Kvalitetslandet finns
omkring dig hela
tiden. Du kanske
inte alltid ser det
eller märker av det

– men det finns där.

I Kvalitetslandet kan du tryggt dricka rent vatten från kranen och bada i sjöar och hav. Du kan resa säkert i trafiken och lita på att hissen, rulltrappan och taxametern i taxin fungerar som de ska. Du kan lita på att du köper säkra produkter och att du får vad du betalar för. Överallt finns det nämligen metoder och system för kvalitet. Utan dem skulle samhället sluta fungera. Systemen skyddar människor och miljö och skapar effektivitet, enhetlighet och transparens.

De hjälper till att stärka svenska företags konkurrenskraft, gör det enklare att etablera sig på den globala marknaden, samt bidrar till att företag kan utveckla nya idéer och affärer – både här hemma och ute i världen. Med dem skapas förutsättningar för säkerhet, handel och tillit.

Det är Kvalitetslandet. Det är Sverige.

Kvalitetslandet är en plattform för de system, metoder och mekanismer som stärker svensk kvalitet, konkurrenskraft och handel. Plattformen är utvecklad av Swedac för att lyfta hur kvalitetssäkring fungerar i samhället och hur det skapar värde för offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle. Det är en plattform under ständig utveckling – vi vet att vi måste arbeta aktivt och tillsammans för att säkerställa kvalitet. Du och din organisation är välkomna att vara en del av Kvalitetslandet.

Vill du veta mer?

Den här webbplatsen är en plattform för att lyfta de system, metoder och mekanismer
som gör Sverige till en kvalitetsnation. Vill du och din organisation vara med?

Hör av er till info@kvalitetslandet.nu eller fyll i din mailadress nedan så kontaktar vi dig.