Har du funderat över om vattnet du dricker är säkert?

Troligtvis inte. Det kan du ta för givet, för det finns strukturer, system och metoder som bidrar till en vardag att vara trygg i. Utan att tänka på det.

Rent kranvatten, säkra produkter på marknaden och kontrollerade bilar på våra vägar – allt är delar av samma helhet. De enskilda delarna stärks av kvalitetssäkring i alla dess former och en tydlig struktur i kvalitetsarbete.

Att ha en tydlig struktur för kvalitet bidrar till att ta bort globala handelshinder – många system, standarder och regelverk sträcker sig utanför Sveriges gränser. Produkter och tjänster som tillverkas och testas i ett land, kan därför säljas i flera länder. Systematiskt kvalitetsarbete underlättar konkurrens på lika villkor, ger en organisation förtroende inför kunder och hjälper både organisation och bransch att utvecklas. Och leder till ökad effektivitet och minskade kostnader  – det är ju enklare att se till att felen inte inträffar från första början.

Kvalitetslandet ger dig en överblick över den struktur som bygger ett säkert samhälle och en fungerande marknad. Här kan du få alla de verktyg du behöver för att kunna fatta viktiga beslut som rör allt från vardagens trygghet, företags konkurrenskraft till en hållbar framtid.

Vill du veta mer?

Den här webbplatsen är en plattform för att lyfta de system, metoder och mekanismer
som gör Sverige till en kvalitetsnation. Vill du och din organisation vara med?

Hör av er till info@kvalitetslandet.nu eller fyll i din mailadress nedan så kontaktar vi dig.