Kvalitet har varit
ett svenskt signum
sedan länge.

Men hur kan du
vara säker på att
någonting håller
en hög kvalitet?

Det finns många olika former av kvalitetssäkring – ledningssystem, standarder och certifieringar, för att nämna några.

En stomme i dessa är ackreditering
– vilket kan förklaras som kontrollen av kontrollanten. Ackreditering är en garant för kompetens och ett sätt att göra rätt från början.

Det fungerar ungefär såhär:

1. Swedac ackrediterar en organisation som utför bedömningar, exempelvis ett certifieringsorgan, ett laboratorium eller en bilbesiktningsverkstad. Detta sker genom prövning av bland annat kompetens, rutiner och utrustning. Om organisationen uppfyller alla krav får de ett bevis på detta – ett ackrediteringsintyg.

2. Den ackrediterade organisationen utför i sin tur prövningar, såsom besiktningar, kontroller eller certifieringar, inom sitt verksamhetsområde. De bedömer om produkten eller tjänsten följer krav och regler.

3. Nu kan du vara säker på att det undersökta blodprovet visar rätt resultat, att det KRAV-märkta livsmedlet följer standarder, att den besiktade bilen fungerar som den ska och att den produkt du vill exportera godkänns utomlands. Allt för du ska känna dig trygg i vardagen eller när du gör affärer. Och för att du ska kunna lita på svensk kvalitet.

Med de tydliga målsättningar och regler som finns går det att göra rätt från början. Det går att se helheten, vilket inte alltid är enkelt i dagens komplexa samhälle. Men med ett stort maskineri, många samarbeten och ständig utveckling blir det enklare att hantera framtidens utmaningar.

Mycket talar för att svenskt är lika med kvalitet. Vi är bland annat det mest välansedda landet, har tre av världens hundra bästa universitet och högst tillit till offentlig verksamhet av etablerade demokratier. Dessutom är vi näst bäst på Eurovision, har 32 nobelpristagare och 636,5 olympiska medaljer. Här har du några fler exempel.

Så ser det ut:

Sverige är enligt Forbes det bästa landet att driva företag 2017

Sverige ligger på andraplats i Global Innovation Index 2016

Sverige ligger på tredje plats i Logistids Performance Index 2016

företag certifierade enligt IP-standarden (SIS)

skapades den första svenska standarden (SIS)

ska Sverige vara världsbäst på e-hälsa (eHälsomyndigheten)

bättre dricksvatten än 91% av världens länder

91

52% av Sveriges energiproduktion kommer från förnybara källor

52

liv räddade av säkerhetsbältet

studenter examineras i genomsnitt varje år från universitet och högskolor


Vill du veta mer?

Den här webbplatsen är en plattform för att lyfta de system, metoder och mekanismer
som gör Sverige till en kvalitetsnation. Vill du och din organisation vara med?

Hör av er till info@kvalitetslandet.nu eller fyll i din mailadress nedan så kontaktar vi dig.