”Vi är intresserade av att hitta de större systematiska felen som är kvalitetspåverkande.”

Varför är det bra att vara ackrediterad?

Det skapar en stabilitet. I labbverksamheter är det viktigt att säkra provresultat, våra prov är kostsamma. Ett krockprov går inte att göra om. Ackrediteringen är en kvalitetsstämpel. Fördelen är att vi sätter en kvalitetsstandard och får ett kvalitetssäkrat arbetssätt. Man bryter barriärer, till exempel handelshinder. Att använda samma metod globalt, en metod som genomförs lika av alla och fungerar i hela Europa är mycket positivt. Det möjliggör handeln över gränser, man får prispress och säkrad jämförelse.

Varför ackrediterade ni er?

Vi ville kvalitetssäkra vår verksamhet, så att vi fick en extern granskning som visar att vi klarar kraven. Vi började med standarden 17025, den är vi fortfarande ackrediterade mot. Det är inte en tvingande ackreditering utan frivillig. Vi ville hitta ett kvalitetssäkrat arbetssätt för att få bra kvalitetssäkrade resultat. Vi har många olika labb på Volvo, det är bland annat ljud, aerodynamik och klimatprovning, och vi valde en ackreditering per labb så att var och en skulle kunna hitta sitt sätt att jobba kvalitetssäkrat.

Vill du veta mer?

Den här webbplatsen är en plattform för att lyfta de system, metoder och mekanismer
som gör Sverige till en kvalitetsnation. Vill du och din organisation vara med?

Hör av er till info@kvalitetslandet.nu eller fyll i din mailadress nedan så kontaktar vi dig.