"För IKEA är det väldigt stort värde i att ha en ackrediterad verksamhet."

Varför är det bra att vara ackrediterad?
Att IKEA är certifierade enligt internationella standarder och att vi har ett ledningssystem som fungerar, det ger IKEA trovärdighet mot våra leverantörer och kunder.

Vi vill ha ordning och reda själva. Och det blir mer ordning och reda och respekt för våra förare eftersom vi är ackrediterade och det måste fungera.

Varför ackrediterade ni er?
Det är för att veta att vi utför våra tester på rätt sätt och att ledningen driver verksamheten enligt de lagar och förordningar som finns. Det finns i våra budord på IKEA att göra rätt från början.

Vill du veta mer?

Den här webbplatsen är en plattform för att lyfta de system, metoder och mekanismer
som gör Sverige till en kvalitetsnation. Vill du och din organisation vara med?

Hör av er till info@kvalitetslandet.nu eller fyll i din mailadress nedan så kontaktar vi dig.