”Man kan se att verksamheten håller måttet.”

Varför är det bra att vara ackrediterad?
Det blir en garantistämpel. Att man kan det här och gör det bra. Det är samma krav för samtliga. Det leder till att det blir en jämnare och högre nivå på certifieringsbolagen vilket i sin tur ger en bra nivå och trovärdighet i det vi gör. Våra certifierade kunder kan i sin tur visa att de har kompetens och producerar varor eller tjänster som uppnår de uppsatta kraven  genom att de är kontrollerade av en tredje part. Det blir trovärdighet i alla led. För de företag som vi certifierar blir det en marknadsföringsfördel. Det är ett sätt för oss att visa på nyttan.

Varför ackrediterade ni er?
Det är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet som certifieringsföretag och ge våra kunder ett mervärde.

Vill du veta mer?

Den här webbplatsen är en plattform för att lyfta de system, metoder och mekanismer
som gör Sverige till en kvalitetsnation. Vill du och din organisation vara med?

Hör av er till info@kvalitetslandet.nu eller fyll i din mailadress nedan så kontaktar vi dig.