”Ackreditering är vår vardag och ett absolut krav från våra kunder.”

Varför är det bra att vara ackrediterad?
Ackreditering hjälper oss att analysera på ett kvalitetssäkrat sätt. Genom det kan alla känna sig trygga när de dricker vatten eller äter mat. Ackrediteringen bidrar också till att säkra våra analyser av föroreningar i marken där det kanske ska byggas lekplatser.

Varför ackrediterade ni er?
Man har mycket att vinna på att vara ackrediterad. Det ger struktur och tack vare de regelbundna tillsynsbesöken blir saker gjorda.

Vill du veta mer?

Den här webbplatsen är en plattform för att lyfta de system, metoder och mekanismer
som gör Sverige till en kvalitetsnation. Vill du och din organisation vara med?

Hör av er till info@kvalitetslandet.nu eller fyll i din mailadress nedan så kontaktar vi dig.