”Det finns ett värde i att ha ett tredjepartsgranskat system för att höja kvaliteten.”

Varför är det bra att vara ackrediterad?
För den egna verksamheten är alltid en tredjepartstillsyn något som gör att man blir lite mer skärpt. Man jobbar mer stringent. Förhållandevis många av de krav som leder till att man blir ackrediterad är det myndigheter som ställer. Exempelvis laboratorier för medicinsk analys – där handlar det om patientsäkerhet. Sen är det naturligtvis hela tanken om ömsesidigt godkännande av rapporter för att förebygga handelshinder viktigt ur samhällsperspektivet. Det tredje är att man får en ökad kvalitet och därmed en ökad säkerhet och den typen av egenskaper som provas gör att det hela blir mer säkert.

Varför ackrediterade ni er?
Anledning till vår omfattning på ackreditering är våra kunder. Skulle vi inte erbjuda det skulle vi kunna tappa kunder. Det har vi märkt ibland när vi saknar ackreditering.

Vill du veta mer?

Den här webbplatsen är en plattform för att lyfta de system, metoder och mekanismer
som gör Sverige till en kvalitetsnation. Vill du och din organisation vara med?

Hör av er till info@kvalitetslandet.nu eller fyll i din mailadress nedan så kontaktar vi dig.