”Det är bra för att man tvingar sig att skaffa ordning och reda.”

Varför är det bra att vara ackrediterad?
Det ökar både patientsäkerhet och spårbarhet. Det blir enklare att jobba tillsammans i ett team när alla vet vad man ska göra. Det är också praktiskt att det finns beskrivningar; om allt finns nedskrivet och alla gör på samma sätt kan någon annan alltid ta vid, vilket blir arbetseffektivt. Om något går fel finns rutiner så att vi kan spåra bakåt och se vad som gått fel.

Varför ackrediterade ni er?
Vi ville ha ökad patientsäkerhet. Det är bra att ha regelverk som styrs upp, att arbeta på ett standardiserat sätt med rutiner och metodbeskrivningar. Även spårbarheten är viktig för säkerheten.

Vill du veta mer?

Den här webbplatsen är en plattform för att lyfta de system, metoder och mekanismer
som gör Sverige till en kvalitetsnation. Vill du och din organisation vara med?

Hör av er till info@kvalitetslandet.nu eller fyll i din mailadress nedan så kontaktar vi dig.