Kvalitet är ett svenskt signum.

Vi vill behålla det så – och nu väntar nya utmaningar. Med Kvalitetslandet vill vi öka fokus på framtidens kvalitetsfrågor.

Är kvalitetslandet förberett för framtiden?

Se sändning

Så funkar det

Läs mer

Fem fördelar med aktivt kvalitetsarbete

Underlättar export

Ökar kreativitet

Stärker konkurrens-kraft

Ger trovärdighet inför kunder

Underlättar nya affärs-möjligheter

Vill du veta mer?

Den här webbplatsen är en plattform för att lyfta de system, metoder och mekanismer
som gör Sverige till en kvalitetsnation. Vill du och din organisation vara med?

Hör av er till info@kvalitetslandet.nu eller fyll i din mailadress nedan så kontaktar vi dig.